Bezpłatne szkolenia, studia podyplomowe i płatne staże zawodowe dla nauczycieli i pracowników oświaty zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem.